Vancouver

Heeft als stad 50% 'active transport', een voorloper. Een uitleg en filmpje.

Kansen

Autonoom rijden en zwakkere verkeersdeelnemers (bv. motoren) op de weg.

Logica

Nissan laat de auto autonoom rijden in logistiek op de eigen productiefaciliteit.

Madrid

Naar Madrid; 9 dagen autovrij centrum. Stad terug naar de mensen en verblijf.

Portland

De parkeermeter is nu van de straat; digitale methoden en variabele prijzen.

Schone lucht

Betaalbaar maken en eerlijk verdelen; wie heeft voordeel van de transitie.

Carbon capture

Koolstof opvangen en hergebruiken hard nodig. Door vergaande opwarming.

Weer eentje

Efficiency omhoog en prijzen schieten omlaag; zonde-energie gaat zo snel.

Carsharing

BMW snapt het al een tijdje: kilometers verkopen als provider is aantrekkelijk.

Slimme keuze

De roep om asfalt is groot; nodig is 12 miljard en 20 jaar... Dat kan slimmer.

Wereld-beeld

De eerste aflevering van goederen (eten) via een drone een feit. Big impact!

Big step

Waterstof draagbaar gemaakt: oftewel vereenvoudiging in schoon transport.

Leiderschap

11 steden als frontrunners (uit C40 : 80 steden). Of "Onzichtbaar Nederland".

BuiltEnvironment

De stad is de plek voor het experiment. Inkomen, technologie, ruimte en data.

Funding

Een redelijke omwenteling in de financiering van uitbreiding OV in Atlanta.

Zelf bouwen!!

Pilots zijn er om te leren; nu zelf doorbouwen op kennis en wetenschap pilot.

Hybride

Kende ik nog niet; de cross-over tussen een tram en bus (volume en flexibel).

Tarievenkwestie

Zijn parkeertarieven voor deelauto's nu een probleem of niet; een eigen plek!

Anders inrichten

Vooral in (stedelijke) nieuwbouw geen vraag naar parkeren in pand/omgeving.

Gebruiker betaald

In Amerika nu een sprong naar privatisering, tol en DBFM? Een bespiegeling.

Waterbed

Parijs is in mobiliteit zo vooruitstrevend dat buurgemeenten er last van hebben.

Parkeerbeleid

Welke invloed heeft parkeermogelijkheid echt en wat wil een klant eigenlijk?